Sağlık ve Kalite Anasayfa Sağlık ve Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız
Beypi A.Ş. ve çalışanları için Yönetim Sistemleri; hedef değil, uzun bir yolculuktur. Yasal ve müşteri gerekliliklerine uyumluluğun ötesinde, inandıklarımızı başarmak için tartışılmaz bir önkoşuldur.

Ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, çevreye gösterdiğimiz duyarlılık, enerji tüketimindeki tasarruf bilincimiz, onaylanmış Helal üretim ve İyi Tarım Uygulamaları ile üretici ve tüketici arasında kurulan güven bağı ve çalışanlarımızın güvende hissettiği koşullar; güvenilir bir dünya markası olmak için çıktığımız bu yolculuktaki çabalarımızın kanıtıdır.

Deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimizden gelen her türlü geri bildirimi fırsat olarak algılayarak, yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket ederek “Müşteri Memnuniyeti”ne dönüştürmek üzere kullanmaktayız.

Kaliteli ve güvenilir ürünler üretme sloganıyla çıktığımız bu yolculukta öncelikle insan sağlığı ve iş güvenliği ile tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olması inancı ile hareket etmekteyiz.

Ürün güvenliği ve kalite kültürünü tüm çalışanlar arasında yaymak ve sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek çalışmalarımızın ve taahhüdümüzün bir parçasıdır. Kültür kavramı, oryantasyon eğitimlerinde başlayıp, sürekli gelişmeye açık yönümüzdür.

Kaynakların her geçen gün azaldığı dünyamızda ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliği sağlamak geleceğimiz olan çocuklarımıza verilmiş en büyük sözümüzdür.

Beypi A.Ş. tüm bu yaklaşımlar ile;

 • Çiftlikten sofraya ulaşana kadar her adımı izleyerek ve denetleyerek tüketicilerine hijyenik koşullarda üretilen, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmayı,
 • Tamamen bilimsel gerçekler üzerine kurulmuş, hem güvenilir ve temiz, hem de İslam dini açısından kabul gören helal ürünler üretmeyi,
 • Yetkili kuruluşlar tarafından kabul görmüş; İyi Tarım Uygulamalarına, Helal Gıda şartlarına ve üretilen ürünlere özel kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştirmeyi,
 • Ürün Kalitesi ve Güvenliği, Çevre, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Enerji Yönetimi ile ilgili uygulanabilir ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uymayı,
 • Uygulanan standartlarda amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,
 • Ürünlerimizin taklit ve tağşişden korunmasını sağlamayı,
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerini daha iyi yönetmeyi,
 • Teknolojik gelişmeler paralelinde kendini kuruluşumuzun ve yaptığımız işin bir parçası hissedecek eğitimli, disiplinli ve bilinçli çalışanlar yetiştirmeyi,
 • Her alanda yenilikçi teknolojileri takip ederek ve kendini sürekli geliştirerek en son teknolojiyi kullanarak faaliyetlerini sürdürmeyi,
 • Maliyetleri düşüren, karlılığı ve verimliliği artıran; planlı bir şekilde risklere göre çalışmayı,,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul ederek çevreye oluşturduğumuz etkilerin en aza indirilmesini,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve geri dönüştürülebilen kaynakları kullanarak; kaynak kullanımını ve her türlü kirlilik kaynağını azaltmayı,
 • Artan enerji ihtiyacını kendi kendine karşılamak amacıyla kendi enerjisini üretmeyi, üretim güvenliği, kalitesi ve çevresel sorumluluklardan taviz vermeden, sahip olduğumuz tüm yönetim sistemlerinin entegrasyonu ile enerji tüketimi ve kaynak kullanımını takip altına alarak tasarruf sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Geçici ve tam zamanlı tüm çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza eğitimler vererek farkındalığı arttırmayı,
 • Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamayı ve beklentilerinin üzerine ulaşmayı,
 • Bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunmasını ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi,
 • Yazılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı,
 • Sürdürdüğümüz üst düzey hijyen ve biyogüvenlik tedbirlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak dış etkenlerden gelebilecek her türlü salgın hastalığa karşı taviz vermeden mücadelemizi ve üretimlerimizi aynı koşullarda devam ettirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız ile birlikte, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu büyük ailenin her bir parçasının ve sevdiklerimizin sağlığının en az kendi sağlığımız kadar değerli olduğu ve ürettiğimiz ürünlerin aynı zamanda bir tüketicisi olduğumuz bilinciyle hareket etmeyi,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken etik davranışı desteklemeyi ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı

kendisine ilke edinmiştir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ HAYAT BOYU DEVAM EDEN VE MÜKEMMELLİĞE GİDEN UZUN BİR YOLCULUKTUR…

16.05.2023

Dr. Sait KOCA
Genel Müdür