Sağlık ve Kalite Anasayfa Sağlık ve Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız
Beypi A.Ş. ve çalışanları için Toplam Kalite Yönetim Sistemleri; hedef değil, yolculuktur. Yasal gerekliliklere uyumluluğun ötesinde, inandıklarımızı başarmak için tartışılmaz bir önkoşuldur.

Ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, çevreye gösterdiğimiz duyarlılık, enerji tüketimindeki tasarruf bilincimiz, onaylanmış Helal üretim ile üretici ve tüketici arasında kurulan güven bağı ve çalışanlarımızın güvende hissettiği koşullar; ürünlerimizin güvenilir bir dünya markası olması için çıktığımız bu yolculuktaki çabalarımızın kanıtıdır.

Deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimizden gelen her türlü geri bildirimi fırsat olarak algılayarak, yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket ederek “Müşteri Memnuniyeti”ne dönüştürmek üzere kullanmaktayız.

BEYPİ A.Ş. yürütmekte olduğu faaliyetlerinde; kaliteli ve güvenilir gıdalar üretme sloganıyla çıktığı yolculuğunda öncelikle insan sağlığı ve iş güvenliği ile tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olması inancı ile hareket etmektedir.

Tüm birimlerimizin katılımı ve ortak çalışmasıyla yönetim sistemlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde yasal gereklilikler rehberliğinde sürekli geliştirmekteyiz.

Beypi A.Ş. tüm bu yaklaşımlar ile;

 • Çiftlikten sofraya ulaşana kadar her adımı izleyerek ve denetleyerek tüketicilerine hijyenik koşullarda üretilen, sağlıklı ve güvenilir gıdalar sunmayı,
 • Tamamen bilimsel gerçekler üzerine kurulmuş, hem güvenilir ve temiz, hem de İslam dinince kabul gören helal ürünler üretmeyi,
 • Yetkili kuruluşlar tarafından kabul görmüş; İyi Tarım Uygulamalarına, Helal Gıda şartlarına ve üretilen ürünlere özel kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştirmeyi,
 • Gıda ve Yem Güvenliği, Çevre, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ve Enerji Yönetimi ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uymayı,
 • Proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespit etmeyi ve gerekli önlemleri almayı,
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerini daha iyi yönetmeyi,
 • Teknolojik gelişmeler paralelinde kendini şirketimizin ve yaptığımız işin bir parçası hissedecek eğitimli, disiplinli ve bilinçli çalışanlar yetiştirmeyi,
 • Her alanda yenilikçi teknolojileri takip ederek ve kendini sürekli geliştirerek en son teknolojiyi kullanarak faaliyetlerini sürdürmeyi,
 • Maliyetleri düşüren, karlılığı ve verimliliği artıran; planlı bir şekilde risklere göre çalışmayı,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul ederek çevreye oluşturduğumuz etkilerin en aza indirilmesini,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve geri dönüştürülebilen kaynakları kullanarak; kaynak kullanımını ve her türlü kirlilik kaynağını azaltmayı,
 • Artan enerji ihtiyacını kendi kendine karşılamak amacıyla kendi enerjisini üretmeyi, üretim güvenliği, kalitesi ve çevresel sorumluluklardan taviz vermeden, sahip olduğumuz tüm yönetim sistemlerinin entegrasyonu ile enerji tüketimi ve kaynak kullanımını takip altına alarak tasarruf sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı,
 • Tüketicilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplumumuz için karşılıklı güven ilişkisi içerisinde, sürekli olarak daha iyisini aramayı ve en iyisini sunmayı,
 • Tüm dünyada kabul gören ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerine uygun güvenli bir çalışma ortamında ve çevreyi gözeterek güvenilir gıdalar üretmeyi,
 • Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamayı ve beklentilerinin üzerine ulaşmayı,
 • Bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunmasını ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi,
 • Önemli bilgileri, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
 • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza gerekli eğitimleri vererek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı,
 • Sürdürdüğümüz üst düzey hijyen ve biyogüvenlik tedbirlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak dış etkenlerden gelebilecek her türlü salgın hastalığa karşı taviz vermeden mücadelemizi ve üretimlerimizi aynı koşullarda devam ettirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız ile birlikte, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu büyük ailenin her bir parçasının ve sevdiklerimizin sağlığının en az kendi sağlığımız kadar değerli olduğu bilinciyle hareket etmeyi

kendisine ilke edinmiştir.

TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ HAYAT BOYU DEVAM EDEN VE MÜKEMMELLİĞE GİDEN UZUN BİR YOLCULUKTUR…

Dr. Sait KOCA
Genel Müdür