Sağlık ve Kalite Anasayfa Sağlık ve Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız
Beypi A.Ş. ve çalışanları için Toplam Kalite Yönetim Sistemleri; hedef değil, yolculuktur. Yasal gerekliliklere uyumluluğun ötesinde, inandıklarımızı başarmak için tartışılmaz bir önkoşuldur.

Ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, çevreye gösterdiğimiz duyarlılık ve çalışanlarımızın güvende hissettiği koşullar; ürünlerimizin güvenilir bir dünya markası olması için çıktığımız bu yolculuktaki çabalarımızın kanıtıdır.

Deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimizden gelen her türlü geri bildirimler fırsat olarak algılanmakta, yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket ederek “müşteri memnuniyeti”ne dönüştürmek üzere kullanmaktayız.

Beypi A.Ş. yürütmekte olduğu faaliyetlerinde; kaliteli ve güvenilir gıdalar üretme sloganıyla çıktığı yolculuğunda öncelikle insan sağlığı ve iş güvenliği ile tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olması inancı ile hareket etmektedir.

Tüm birimlerimizin katılımı ve ortak çalışmasıyla yönetim sistemlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde sürekli geliştirmekteyiz.

Beypi A.Ş. tüm bu yaklaşımlar ile;

 • Çiftlikten sofraya ulaşana kadar her adımı izleyerek ve denetleyerek tüketicilerine hijyenik koşullarda üretilen, sağlıklı ve güvenli gıdalar sunmayı,
 • Gıda ve Yem Güvenliği, Çevre, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uymayı,
 • Teknolojik gelişmeler paralelinde kendini şirketimizin ve yaptığımız işin bir parçası hissedecek eğitimli, disiplinli ve bilinçli çalışanlar yetiştirmeyi,
 • Her alanda yenilikçi teknolojileri takip edip kendini sürekli geliştirerek ve en son teknolojiyi kullanarak faaliyetlerini sürdürmeyi,
 • Maliyetleri düşüren, karlılığı ve verimliliği artıran; planlı bir şekilde risklere göre çalışmayı,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul ederek çevreye oluşturduğumuz etkilerin en aza indirilmesini,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve geri dönüştürülebilen kaynakları kullanarak; kaynak kullanımını ve her türlü kirlilik kaynağını azaltmayı,
 • Tüketicilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplumumuz için karşılıklı güven ilişkisi içerisinde, sürekli olarak daha iyisini aramayı ve en iyisini sunmayı,
 • Tüm dünyada kabul gören ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerine uygun güvenli bir çalışma ortamında ve çevreyi gözeterek güvenilir gıdalar üretmeyi,
 • Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamayı ve beklentilerinin üzerine ulaşmayı,
 • Bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasını sağlamayı,
 • Önemli bilgileri, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin sağlanması konularında çalışma yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi,
 • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza gerekli eğitimleri vererek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı,kendisine ilke edinmiştir.

“YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜKEMMELLİĞE GİDEN UZUN BİR YOLCULUKTUR”
Yayım Tarihi: 23.02.2017

Dr. Sait KOCA
Genel Müdür