Kurumsal Anasayfa Kurumsal
Türkiye'de giderek artan kırmızı et açığı ve buna paralel olarak ortaya çıkan hayvansal protein eksikliği, piliç eti üretiminde sürekli büyümeyi gerektirmektedir. Öte yandan kanatlı etinin sağlıklı, ekonomik ve hazırlanmasının pratik oluşu ve özellikle son yıllarda ürün çeşidinin artması piliç eti üretimine olan talebi desteklemektedir.

1994 yılında 233.510 ton olan Türkiye'nin piliç eti üretimi 2005 yılında 954.936 tona yükselmiştir.

2006 yılı verilerine göre Beypi A.Ş. piliç eti üretiminde bir sıra daha yükselerek ikinci sırada yer almıştır. Beypi A.Ş. nin 2000 yılında % 5,52 olan toplam üretim içerisindeki payı, 2006 yılında % 10,01 e ulaşmıştır.

Şirketimiz karma yem üretiminde de önemli bir yere sahiptir.

400 ün üzerinde yem fabrikası bulunduğu dikkate alınırsa, sektördeki payımızın yadsınamayacak derecede büyük olduğu anlaşılır.